Các extension hay cho ReactJS - Mà bạn nên biết

· 4 phút để đọc· Phan Thành Công
extension

Các extension hay cho ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng web. Có rất nhiều extension có sẵn cho ReactJS, cung cấp các tính năng và khả năng bổ sung cho trải nghiệm phát triển.

Tổng quan

Extension là một phần mềm bổ sung cho một ứng dụng hoặc chương trình. Extension cho ReactJS có thể giúp bạn:

 • Tiết kiệm thời gian

Extension có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp các đoạn mã, công cụ và tính năng tự động hóa. Ví dụ: extension ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets cung cấp một bộ các đoạn mã cho React, Redux, GraphQL và React Native. Các đoạn mã này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi nhập mã và đảm bảo rằng mã của bạn chính xác.

 • Nhập code chính xác hơn

Extension có thể giúp bạn nhập mã chính xác hơn bằng cách cung cấp các tính năng tự động hoàn thành và kiểm tra chính tả. Ví dụ: extension Prettier định dạng tự động mã React của bạn. Điều này có thể giúp bạn tránh các lỗi nhập và đảm bảo rằng mã của bạn trông đẹp mắt và dễ đọc.

 • Kiểm tra mã của bạn để tìm lỗi và lỗi

Extension có thể giúp bạn kiểm tra mã của bạn để tìm lỗi và lỗi bằng cách sử dụng các quy tắc linting và kiểm tra tự động. Ví dụ: extension ESLint sử dụng các quy tắc linting để xác định các vấn đề tiềm ẩn trong mã React của bạn.

 • Định dạng code của bạn một cách nhất quán

Extension có thể giúp bạn định dạng mã của bạn một cách nhất quán bằng cách sử dụng các quy tắc định dạng nhất quán. Điều này có thể giúp bạn cải thiện khả năng đọc mã và dễ dàng cộng tác với các nhà phát triển khác. Ví dụ: extension Prettier định dạng tự động mã React của bạn theo các quy tắc nhất quán.

 • Debug code của bạn

Extension có thể giúp bạn debug mã của bạn bằng cách cung cấp các công cụ như đặt điểm ngắt, xem giá trị của các biến và theo dõi luồng dữ liệu. Ví dụ: extension React Developer Tools cung cấp một bảng điều khiển để debug mã React của bạn.

 • Thêm các tính năng bổ sung cho React

Extension có thể thêm các tính năng bổ sung cho React, chẳng hạn như biểu tượng, bộ định tuyến và thư viện. Ví dụ: extension React-icons cung cấp một bộ các biểu tượng React.

Các extension phổ biến

Dưới đây là một số extension phổ biến cho ReactJS:

 • ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets
 • VSCode React Refactor
 • Prettier
 • Eslint
 • Stylelint
 • React Developer Tools

Khi nào nên sử dụng extension?

Bạn nên sử dụng extension khi bạn cần:

 • Tiết kiệm thời gian
 • Nhập mã chính xác hơn
 • Kiểm tra mã của bạn để tìm lỗi và lỗi
 • Định dạng mã của bạn một cách nhất quán
 • Debug mã của bạn
 • Thêm các tính năng bổ sung cho React

Cách chọn extension

Khi chọn extension cho ReactJS, bạn nên cân nhắc các nhu cầu cụ thể của mình. Nếu bạn là một nhà phát triển mới bắt đầu, bạn có thể muốn bắt đầu với các extension cơ bản như ESLint và Prettier. Khi bạn đã có kinh nghiệm hơn, bạn có thể bắt đầu sử dụng các extension nâng cao hơn như React Developer Tools và React-router.

Một số extension hay khác

Ngoài các extension được đề cập ở trên, còn có nhiều extension khác cho ReactJS mà bạn có thể cân nhắc sử dụng. Một số extension phổ biến khác bao gồm:

 • React-icons
 • React-router
 • Redux-toolkit
 • React-testing-library
 • Lodash
 • Moment.js

Lời kết

Extension cho ReactJS có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà phát triển React. Bằng cách sử dụng extension, bạn có thể tiết kiệm thời gian, nhập mã chính xác hơn, kiểm tra mã của mình để tìm lỗi và lỗi, định dạng mã của bạn một cách nhất quán và debug mã của bạn.

Phan Thành Công

Phan Thành Công

Lập trình viên đam mê và sáng tạo, cùng với vai trò là YouTuber, Blogger, và TikToker.


Copyright © 2024 AnhDangCode. All rights reserved.
Phan Thành Công· Github
youtubeyoutubeyoutube