Project quản lý bệnh viện do anhdangcode develop

· 1 phút để đọc· Phan Thành Công
Thumbnail

Bao gồm:

 • Quản lý người dùng
 • Quản lý thuốc
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý bệnh án
 • Quản lý phòng
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý thông tin
 • Chat text
 • Còn nữa....

Được xây dựng trên tech (MERN):

 • ReactJs
 • Node Js
 • Express
 • MongoDB
 • Socket (Chat)

Mục đích share để mọi người có thể tham khảo và phát triển các tính năng hay hơn.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG LẤY NGUYÊN BẢN NỘP BÁO CAO ĐỒ ÁN

Link source tham khảo mình để phần comment nhé.Hay thì cho mình 1 star nhé Cảm ơn anh chị em đã đọc.

Cho mình 1 star nhé
Link Backend: https://github.com/cong85010/medical-be
Link Frontend: https://github.com/cong85010/medical-fe

Phan Thành Công

Phan Thành Công

Lập trình viên đam mê và sáng tạo, cùng với vai trò là YouTuber, Blogger, và TikToker.


Copyright © 2024 AnhDangCode. All rights reserved.
Phan Thành Công· Github
youtubeyoutubeyoutube