So Sánh Làm Việc Đồng Bộ (Sync) và Bất Đồng Bộ (Async) Trong JavaScript

· 2 phút để đọc· Phan Thành Công
sync-async

Phần 1: Làm việc đồng bộ (Sync)

Làm việc đồng bộ (Sync) là gì? Làm việc đồng bộ trong JavaScript đặc trưng bởi việc tác vụ thực hiện theo tuần tự, từ trên xuống dưới, và tác vụ sau đợi tác vụ trước hoàn thành.

Ưu điểm của làm việc đồng bộ:

 • Dễ đọc và hiểu.
 • Đảm bảo tuân thủ thứ tự thực hiện của các tác vụ.

Nhược điểm của làm việc đồng bộ:

 • Có thể gây "kết đình" (blocking) và làm cho ứng dụng trở nên chậm khi có tác vụ chậm chạy.
 • Không tận dụng tối đa hiệu suất máy tính.

Phần 2: Làm việc bất đồng bộ (Async)

Làm việc bất đồng bộ (Async) là gì? Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về làm việc bất đồng bộ trong JavaScript. Làm việc bất đồng bộ cho phép các tác vụ chạy song song mà không phụ thuộc vào việc tác vụ trước hoàn thành hay không.

Ưu điểm của làm việc bất đồng bộ:

 • Tận dụng tối đa hiệu suất máy tính, giúp ứng dụng chạy nhanh hơn.
 • Không gây "kết đình" và làm cho ứng dụng phản hồi tốt hơn đối với người dùng.

Nhược điểm của làm việc bất đồng bộ:

 • Khó hiểu hơn và có thể dẫn đến callback hell hoặc promise chaining.
 • Yêu cầu xử lý lỗi kỹ càng do các tác vụ bất đồng bộ có thể gây ra lỗi mà bạn không thể dự đoán được.

Phần 3: Ví dụ cụ thể

Làm việc đồng bộ (Sync):

function syncExample() {
 console.log("Bắt đầu");
 for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log(i);
 }
 console.log("Kết thúc");
}

syncExample();

Kết quả đầu ra sẽ hiển thị tuần tự từ "Bắt đầu" đến "Kết thúc," và sau đó là các số từ 0 đến 2.

Làm việc bất đồng bộ (Async) sử dụng setTimeout:

function asyncExample() {
 console.log("Bắt đầu");
 setTimeout(() => {
  console.log("Tác vụ bất đồng bộ hoàn thành");
 }, 1000);
 console.log("Kết thúc");
}

asyncExample();

Trong ví dụ này, "Bắt đầu" "Kết thúc" sẽ được hiển thị trước khi "Tác vụ bất đồng bộ hoàn thành." Điều này thể hiện tính bất đồng bộ của setTimeout, nó không chặn việc thực hiện các tác vụ khác trong khi đợi một khoảng thời gian.

Rất mong rằng bài viết này đã cung cấp thông tin cụ thể hơn về làm việc đồng bộ và bất đồng bộ trong JavaScript. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể khác, vui lòng cho tôi biết.

Phan Thành Công

Phan Thành Công

Lập trình viên đam mê và sáng tạo, cùng với vai trò là YouTuber, Blogger, và TikToker.


Copyright © 2024 AnhDangCode. All rights reserved.
Phan Thành Công· Github
youtubeyoutubeyoutube